Sponzorstvo

Ovdje možete saznati više informacija o programu AN i pronaći podršku ukoliko ste još uvijek ovisni i tražite pravi način uspostavljanja i održavanja apstinencije.

Moderator: sanela

User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

To što imamo sponzora i radimo sa njim često može da umanji zbunjenost koju možda osećamo kada prestanemo sa drogiranjem. Posle mnogo godina u akivnoj zavisnosti mnogi od nas zaista nisu sigurni kako da postanu odgovorini članovi društva. Sponzor može da nam pruži objektivniji i sveobuhvatniji pogled na našu realnost. Deljenjem svog oporavka, snage i nade sponzori mogu voditi sponzije u izgradnji temelja oporavka.


„S obzirom da teret koji nosim teži da utiče na moje poglede i svhatanja, od sponzora dobijam potpuno drugačiji pogled na svoj život“


„U ranom oporavku imala sam određenu reputaciju zbog mojih odnosa sa muškarcima. Konačno, kada sam bila nekoliko godina čista, sponzorka me je suočila sa tim. Govorila sam joj koliko volim „loše momke“, a ona je samo protresla glavom i rekla mi da je njen san za mene bio da ću, s vremenom i kao rezultat rada na koracima sa njom, naučiti da ne pravim tako loše izbore i da ću početi da cenim pravu ljubav i podršku koju mogu da imam u vezi. Taj razgovor bio je prekretnica, a kao rezultat toga izašla sam sa „dobrim dečkom“ sa kojim ranije ne bih ni pomišljala da se zabavljam. Zajedno smo 16 godina.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Osim što nam pomaže da jasnije vidimo sebe, rad sa sponzorom može da nam ukaže i na važnost služenja. Neki sponzori ohrabruju one koje sponzorišu da se i fomralno uključe u NA servisnu strukturu, dok se drugi jednostavno ponašaju kao snažni primeri, dajuću sebe i ne očekujući ništa zauzvrat. Sponzorstvo je neka vrsta nesebičnog služenja, u ovom odnosu možemo početi da učimo kako da izrazimo svoju zahvalnost kroz služenje, bilo formalno ili neformalno.


„Moja prva sponzorka je najdivnija, najnežnija duša koja ume da voli i tačno zna kada da me drži za ruku, a kada da pusti. Podarila mi je temelje na kojima sam razvila svoje shvatanje NA, koraka, tradicija i koncepata. Usadila mi je osećaj da, kroz rad u služenju, vraćam u NA ono što sam dobila. Iako me više ne sponzoriše, još uvek je vrlo aktivan deo mog oporavka i veoma drag ,blizak prijatelj.“


„Moj prvi sponzor nije bio naročito uključen u servisnu strukturu, ali nikada nije propustio priliku da mene ohrabri da služim. Sećam se kada sam bio potpuno nov u programu, otišao sam na sastanak gde je neki momak dobio svoj beli privezak. Posle sastanka sponzor mi je rekao: „Da li si dao tom dečku svoj broj telefona?“ Nisam mislio da imam nešto što mogu da dam, ali me je on obavestio da nikada nije previše rano da počnem da dajem. Danas radim dosta formalnog servisa, ali sam od svog prvog sponzora naučio jako mnogo o duhu služenja i kako on ništa nema sa nekom određenom funkcijom već sa voljnošću da se daje.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Sponzorsto je, kao i mnoge oblasti naših života u oporavku, odnos koji se gradi. Sponzor je jednostavno zavisnik u oporavku, a ne nepogrešivi stručnjak. Iako neki od nas ponekad osećaju da ne bismo ostali čisti bez vođstva i podrške sponzora, treba da imamo na umu da sponzori nisu Više sile već samo drugi zavisnici koji dele svoje iskustvo, snagu i nadu.


„Moj sponzor je ljudsko biće koje se raduje i tuguje, ima svoje potrebe i snove, dobre i loše strane i karakterne mane sa kojima se bori. Za mene je velika lekcija da vidim drugog zavisnika kako se ponekad bori isto kao i ja, a i dalje ima veru, poverenje i nadu i vredno radi na tome da živi u rešenju, a ne u problemu.“


„Imao sam sponzije veći deo svog oporavka. Predivan je dar što sam u stanju da pomognem drugima i da se otvorim kako bi drugi videli ko sam. Često su sponziji ti koji me izvuku kada se izgubim u svojim mislima. Uče me o poverenju i posvećenosti. Rad na koracima sa njima nije ništa više nego rad na koracima za sebe. Često moji sponziji imaju više odgovora nego što ih ja imam, to je lekcija iz poniznosti i servisa. Često su njihovi problemi isti kao moji, pa su njihova rešenja takođe i moja. Oni su me naučili da nisam jedini koji prolazi kroz teška razdoblja ili da nisam jedini koji je izgubljen i prepun strahova.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Jednostavnost odnosa sponzor / sponzi, gde jedan zavisnik pomaže drugom, može da pomogne obojici članova da dođu u dodir sa svojom ljudskom stranom dok zajedno prolaze kroz životne borbe. Poruka oporavka ne dolazi samo od sponzora, u mnogim slučajevima sponziji dele uvide i mudrosti. To je deo dvosmerne ulice, davanja i dobijanja koje Dvanaest koraka čini tako neophodnim delom procesa oporavka. Prenošenje poruke drugim zavisnicima i slobodno davanje onoga što je tako slobodno dato nama nije samo čast i privilegija, to je od suštinskog značaja za unapređenje našeg duhovnog stanja.


„Važnost sponzorisanja drugih je u tome što mi pomaže da budem više uključen u Dvanaest koraka i Dvanaest tradicija i da ih bolje razumem. Moram da radim svoj sopstveni program kako bih mogao da to dajem dalje svojim sponzijima.“


„Nedavno sam imao sponzija koji je bio iskren sa nečim sa čime ja nisam bio. Koliko je to vredno za moj oporavak? To je suvo zlato.“


„Kada je reč o sponzorisanju, ja pokušavam da uključim ono što sam naučio o tome kako volim da mene sponzorišu u to kako ja sponzorišem druge. Kada sponzi deli svoj korak sa mnom ja takođe podelim svoje iskustvo iz koraka sa njim. Jedan od najvećih poklona u oporavku je pronalaženje sličnosti među nama na našem putu i učenje o našim razlikama. Mislim da je najvrednija lekcija, koju sam dobio od sponzorstva, prilika da pružam bezuslovnu ljubav. To produbljuje moje vrednovanje onoga što mi je dato.“


„Za mene je sponzorstvo, uz sastanke, najvažnija stvar u NA. To je ono što se mora! Sponzorstvo me uči poniznosti, a potrebno mi je da budem ponizna da pozovem sponzorku i tražim pomoć. Takođe treba da budem ponizna prema ženama koje sponzorišem tako što ću biti tu za njih i slušati ih bez osude ili pokušaja da ih kontrolišem. Sponzorka i sponziji su me naučili koliko je važno imati odnose sa drugim ženama i kako da volim i budem voljena od mog pola. Iz toga sam naučila da volim sebe.“


Često smo čuli da se u Anonimnim narkomanima kaže da je ovo „mi program“, a sponzorstvo, za mnoge od nas, leži u središtu osećaja zajedništva i uzajamne podrške. NA funkcioniše zbog pomoći koju možemo da pružimo jedni drugima, a najbolja pomoć kuju zavisnik može da dobije u oporavku dolazi od drugog zavisnika koji se oporavlja. Mi, koji smo proveli veliki deo života uzimajući i brinući se zamo za sebe, budimo se za svet prepun mogućnosti kada se otvorimo da primimo poklone koje nam sponzorstvo daje.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Za sponzija


Zašto zavisnici traže sponzora


Iz našeg iskustva kao udruženja naučili smo da treba da uradimo više od samog prisustvovanja sastancima Anonimnih narkomana. NA program uči nas konceptima i principima kojih većina nas nije bila svesna tokom aktivne zavisnosti. Sada, kada smo kratko čisti i novi u NA, nalazimo se na nepoznatoj teritoriji. Slušanje drugih članova kako dele o „proradi“ i „praktikovanju“ koraka i tradicija ili razvijanju svesnog kontakta sa Višom silom može da nas zbuni i ispuni sumnjom. Znali smo da neće biti lako prekinuti sa drogiranjem, ali nismo shvatali da će život u oporavku zahtevati tako puno posla.


Ovi koncepti su možda suprotni našem pogledu na svet. Možda nećemo želeti da naučimo da živomo sa integritetom ili da damo sebe nesebičnim služenjem drugim zavisnicima. Sve što želimo jeste da prestanemo da patimo i okončamo užasni začarani krug očaja i kajanja koje je uzrokovala naša zavisnost. Poslednja stvar koju mnogi od nas očekuju da rade ili da znaju da rade, kada prestanemo sa drogiranjem, je da „radimo“ na ovoj stvari koju zovemo oporavak.


„Kada sam tek došao u NA nisam imao pojma šta bi program mogao da bude. Sve što sam zaista želeo bilo je da prestanem da se drogiram. Ipak, vremenom sam čitao korake, radio ih sa sponzorom, a isto radio i sa tradicijama. U početku je bilo teško, ali sponzor i drugi zavisnici u oporavku koje sam sretao dali su mi bezuslovnu ljubav, ohrabrenje i delili su sa mnom svoje razumevanje programa. Isplatilo se - dobio sam mnogo, mnogo više od apstinencije.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

To što imamo sponzore mnogima od nas pomaže da učimo o NA programu i stičemo uvide u sebe koje bi teško dobili sami. Sponzor je neko sa kime možemo da podelimo svoje najdublje, najmračnije tajne i neko ko sa nama može da podeli nove ideje i ponudi nam smernice kada za to zamolimo. Ovo jednako važi za one od nas koji su novi u programu kao i za članove koji su već neko vreme čisti. Najvažnije za mnoge od


„Nisam se samo probudio jednog dana i rekao: „Hej, mislim da bi mi život bio mnogo bolji ako bih napisao inventar, iskupio se ili predao svoj život na brigu Višoj sili...“ - kada nikada nisam uradio ni jednu od tih stvari. Bio mi je potreban neko ko je izvan mog procesa donošenja doluka da me pogura u pravom smeru.“


„Sećam se kada sam izabrao prvog sponzora. Bilo mi je potrebno da pronađem osobu kojoj bih verovao 15 minuta pre nego što se uradim ili 15 minuta posle toga. Kome mogu toliko da verujem? Bilo me je baš briga za korake. Trebalo je da idem u zatvor na duže vreme. On mi je rekao: „Ako treba da ideš u zatvor, možda je to mesto gde treba da budeš.“ Hteo sam da ga upitam: „Ko tebe šta pita?“ - ali umesto toga sam ga pitao da mi bude sponzor. Bilo mi je potrebno da mi to kaže. To je bilo upravo ono što sam tražio.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Mnogi od nas izaberu sponzore zbog njihove iskrenosti ili dubine njihovih deljenja. Možda delimo sličnu istoriju ili neke osobine, što nam omogućava da verujemo predlozima koje nam nude. Ponekad jednostavno imamo intuitivni osećaj da bi neko bio pravi sponzor za nas. Često se formira čvrsta veza koja može da vodi dubokoj duhovnoj povezanosti sa sponzorom.


„Danas (i proteklih sedam godina) verujem da je moju sponzorku poslao Bog! Srele smo se na konvenciji. Pitala me je da se družimo i pričale smo ceo vikend. Već u subotu ujutru znala sam da je to osoba koja želim da me vodi kroz oporavak. Onda, kasnije te večeri, hrabro me je izazvala kada sam davala izgovor za neprikladno ponašanje koje neko vreme trpim od člana na svojoj grupi za podršku. Bila sam šokirana! Jedva da me je poznavala, ali zapravo, poznavala me je bolje nego iko do tada. Ona je još uvek žena kakva najviše od svega želim da budem kada odrastem. Ipak, nikada ne bih želela da se oblačim kao ona!“


„Za mene je sponzor ona jedna specijalna osoba kojoj mogu da se obratim sa ličnim pitanjima - onim pitanjima kojih me je sramota ili pitanjima vrlo lične prirode. Mogu da odem na sastanke i dobijem iskustvo, snagu i nadu od udruženja, ali kada mi je potrebna posebna pažnja moj sponzor je taj specijalni zavisnik u oporavku koga mi je poslao Bog, kako sam ga ja shvatio.“


„Par meseci pre moje treće godišnjice čistoće, moja sponzorka se odselila u drugi grad u potrazi za karijerom. Još jednom sam imala zadatak da nađem novu sponzorku. Izabrala sam ženu koja me je tešila jedno veče kada mi je bilo loše. Delovala je bezbedno i prijatno. Nisam unapred razmišljala o svojoj odluci, samo sam je pitala da li radi korake i onda je upitala da li bi želela da mi bude sponzorka. Bila je oduševljena!“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Kada smo novi u programu sponzor često može da nam pomogne da se osetimo prijatnije dok postajemo deo Udruženja NA. Može da nas upozna sa drugim članovima koji su duže čisti ili su imali slična životna iskustva. Rad sa sponzorom može da nam pomogne da shvatimo aspekte programa koji su nam možda zbunjujući: koje stvari želimo da delimo na sastancima, a koje bi bolje bilo prodiskutovati jedan na jedan, kada smo spremni da preuzmemo određena zaduženja i tako dalje. Razvijanje odnosa sa sponzorom može učiniti da se osetimo kao deo nečega što je veće od nas samih.


„Skinuo sam se u maloj NA zajednici. U to vreme imali smo samo sedam sastanaka nedeljno, pa je većina članova bila jako bliska. To je ličilo na jednu veliku porodicu, a ja sam se u početku osećao kao stranac. Sponzor me je pozivao kada god bi grupa išla negde na kafu ili klopu. Uvek me je uključivao u njihove razgovore. To je bilo prijatno i ubrzo sam počeo da se osećam kao deo grupe. To je bio prvi put da sam osetio da negde pripadam.“


„Kada sam bio novi u NA, sponzor me je pozvao na radni sastanak servisnog odbora koji prevodi NA literaturu na naš jezik. Otišao sam i otkrio da mi se dopada taj servis i ljudi koji su ga obavljali. Postao sam redovan član, kao moj sponzor. Naučio sam da sarađujem sa drugima, a ubrzo su mnogi ljudi iz tog odbora postali moji bliski prijatelji. Osećao sam da sam deo udruženja i naučio mnogo o njemu.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Sponzorstvo je od suštinskog značaja za članove koji su čisti mnogo godina isto kao i za one koji su novi u programu. Iako je program Anonimnih narkomana možda jednostavan, njegovi principi poseduju bogatstvo koje se produbljuje kako sazrevamo u oporavku. Kao što naša bolest može biti progresivna tako to može da bude i naš oporavak. Što duže ostajemo čisti i radimo program, više alatki posedujemo i naš duhovni život može da bude bogatiji.


„Kako sam ostajao čist u NA, počinjao sam da verujem da je jedna od mojih obaveza, kao zavisnika u oporavku, da rastem učeći nove ideje i isprobavajući ih na delu.“


„Što duže ostajem čist, koraci mi postaju sve magičniji i misteriozniji. Kao da gledam u oblake kako se pretvaraju u stotine lica i oblika. Tako vidim korake - menjaju se kako rastem i napredujem u oporavku. Prolazim korake još jednom sa svojim novim sponzorom i znam da će to biti uzbudljivo putovanje. Molim se da nikada korake ili sebe ne vidim kao „završen“ posao.“


„Kada sam bio nov u NA mislio sam da se otvorenost uma odnosi samo na sistem verovanja. Bio sam zakleti ateista i morao sam jako da se trudim da bih otvorenog uma čuo šta ljudi dele na sastancima. Sada, mnogo godina kasnije, sponzor mi je pomogao da vidim da otvorenost uma daleko prevazilazi samo moje ideje o Bogu ili Višoj sili u ideje o tome šta me čini srećnim, šta želim za sebe, koji su moji snovi i tako dalje. Volim svoj život danas i ništa u njemu nije kao što bih možda zamislio ili poručio za sebe da nisam naučio da budem otvoren za nove mogućnosti.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Članovi sa znatnim vremenom čistoće možda otkriju da su ranjivi isto kao i novajlije kada su suočeni sa nekim od životnih neizvesnosti. Dužina čistoće ne znači uvek da član sa lakoćom shvata principe NA. Naša bolest ne nestaje i mi ne bivamo oslobođeni životnih problema samo zato što smo odeređen broj godina čisti. Imati sponzora u teškim vremenima može da bude neprocenjivo.


„Posle sedam prilično dobrih godina rada na programu i koracima sa sponzorom, polako sam - ali sigurno - prestao da zovem sponzora. Sledeće čega se sećam je da sam u hotelskoj sobi, u gradu poznatom po svom sjaju i kocki, sa strancima koji se drogiraju. Sve ovo događa se dok sam devet godina čist, ali nisam imao sponzora, a očigledno ni „program“. Bio sam zaista izgubljen. Moj sponzor (danas) podelio je sa mnom da me moja viša sila verovatno mnogo voli i da sam najsrećniji tip na svetu kada sam preživeo to svoje kockanje bez katastrofe.“


„Bilo je perioda u mom oporavku kada sam se osećao izgubljeno, napušteno ili kao da sam izgubio vezu sa Bogom i NA, ali su me naučili da su vrata uvek otvorena. Ipak, ponekad je sponzor ili vrlo blizak prijatelj taj koji me je uhvatio za ruku i doveo „kući“. Uvek sam odlično reagovao na ljudsku ljubaznost i nežnost. Pretpostavljam da sam proveo previše vremena mučeći sebe dok sam se drogirao, pa sam u NA došao potpuno izmučen i slomljen. Bilo mi je potrebno samo da se osetim voljeno i prihvaćeno bez obzira na to ko sam ili šta sam uradio.“
Moon child
Post Reply