Sponzorstvo

Ovdje možete saznati više informacija o programu AN i pronaći podršku ukoliko ste još uvijek ovisni i tražite pravi način uspostavljanja i održavanja apstinencije.

Moderator: sanela

User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Sponzorstvo

Post by Vuk »

Predgovor:


Duhovni principi Anonimnih narkomana su srce našeg oporavka od bolesti zavisnosti. Koraci su „principi koji su omogućili naš oporavak“, ali mi ne radimo NA program u izolaciji. Sponzorstvo je ključ za proradu koraka, razumevanje duhovnih načela i njihovu primenu u svemu što radimo.

Ova knjiga usredsređena je na sponzorstvo u NA, njegove nagrade, izazove i njegovo mesto u našem svakodnevnom oporavku. Kada je svetski servis upitao udruženje 2000-te šta bi želeli da vide u knjizi o sponzorstvu bili su preplavljeni odgovorima. Sručilo se na hiljade stranica iskustava, mišljenja i ideja. Odmah je postalo jasno da sponzorstvo varira od zemlje do zemlje, od regiona do regiona i individualno. Knjiga koja je nastala kao rezultat toga odražava ovu bogatu raznolikost. Ona pokušava da ukratko predstavi današnje praktikovanje sponzorstva u udruženju koje se stalno menja.

Druge NA knjige nude više informacija o programu, uključujući korake i tradicije. Knjiga „Anonimni narkomani“ je osnovni tekst našeg programa. „Radi, kako i zašto“ razmatra korake i tradicije dok je „Vodič za proradu koraka“ njena prateća radna knjiga o koracima. „Samo danas“ je knjiga naših dnevnih meditacija.

Neki od nas će uzeti ovu knjigu sa nadom da će ona dati definitivne odgovore na pitanja: Da li imam dovoljno iskustva da budem sponzor? Koliko ljudi bi trebalo da sponzorišem? Moramo li moj sponzor i ja da budemo istog pola? Šta da radim ako ne verujem svom sponzoru? ...i tako dalje, ali ovo nije priručnik koji će dati konkretna uputstva za sponzore i sponzije. Ovo je pre zbirka naših različitih iskustava sa sponzorstvom i čitanje nam može pomoći da dođemo do sopstvenih zaključaka o tome šta je dobro za nas.

Svuda u knjizi pojavljuju se iskustva iz prve ruke. Ti citati u prvom licu sakupljeni su od NA članova širom sveta. Iako ne predstavljaju obavezno mišljenje NA kao celine, oni pružaju svakome od nas priliku za rast i učenje ako ih pročitamo otvorenog uma i otvorenog srca. Nešto od onoga što ćemo ovde pročitati može se sukobiti sa našim dugogodišnjim ubeđenjima, ali kao i na sastanku, možemo uzeti šta nam je potrebno, a ostalo ostaviti.

Ako, kada zatvorimo ovu knjigu, osećamo da i dalje imamo pitanja o sponzorstvu na koja nemamo odgovore, možemo da pratimo vođstva koja obično dobijemo kada smo suočeni sa pitanjem na koje ne umemo da odgovorimo: tražimo odgovor u koracima, molimo se, meditiramo i zovemo svog sponzora...
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Šta je sponzorstvo?

Kamen temeljac programa Anonimnih narkomana


Nema jedne filozofije ili uverenja koje adekvatno opisuje ili definiše šta je sponzor ili šta sponzor radi. Tokom godina sponzorstvo je postalo važan, osnovni alat NA programa i praktikuje se na različite načine, a odnos u sponzorstvu je, za mnoge članove, ličan i privatan.
NA sponzor je iskusniji član Anonimnih narkomana kome se obraćamo za vođstvo u svom ličnom programu oporavka. Mnogi članovi veruju da je sponzorstvo vitalan deo procesa oporavka. Pored Dvanaest koraka i Dvanaest tradicija, smatra se da je sponzorstvo jedan od kamena temeljaca programa i oporavka u NA. Terapeutska vrednost pomaganja jednog zavisnika drugom najjasnija je u ovom odnosu sa drugim NA članom.
Pre nego što smo došli u NA većina nas je živela na ivici humanosti. Tonuli smo sve dublje i dublje u strah, izolaciju i očaj. Želeli smo da pronađemo drugi način života, ali rešenje kao da nam je stalno izmicalo. Kada smo počeli da dolazimo na sastanke i učimo o programu Anonimnih narkomana naši životi počeli su da se menjaju i shvatili smo značaj traženja podrške.


„Za mene, odnos sa mojim sponzorom postao je (i to je još uvek) prvi odnos sa drugim ljudskim bićem koje mi je otvorilo srce za mogućnost da postanem deo ljudskog roda.“


„Ako mi je ikada u životu neko bio potreban bio je to moj prvi sponzor. On je bio neko ko je činio da se osećam kao deo NA. Bio je prijateljsko lice u svetu emotivne patnje. On je bio neko ko mi je pomogao da nastavim dalje kada više nisam mogao da idem sam. Jedan od najvećih poklona u NA jeste čuti poruku nošenu s ljubavlju i ljubaznošću.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Potrebna nam je pomoć i želimo da se povežemo sa drugim članom, ali se ipak često plašimo odbacivanja i možda nas jako uznemiruje i sama pomisao da priđemo nekome i upitamo ga da nas sponzoriše. Dok smo bili pod vlašću svoje bolesti imali smo izobličena razmišljanja i poglede. Neki od nas verovali su da su nepobedivi i moćni dok su drugi izbegavali bilo kakav kontakt sa ljudima. Sada, kada nam um postaje bistriji i kako se budimo iz drogom izazvane magle osećamo se ranjivo, izloženo i bespomoćno. Tokom tog krhkog perioda oporavka uviđamo da bi sponzor mogao da nam pomogne sa tim osećanjima kako ne bismo morali da od njih bežimo.


„Za mene je prihvatanje jedan od najvažnijih delova NA programa. Kada sam došao u NA, bio sam izgubljen, povređen i osećao sam da ništa nije bitno osim da umrem. Toliko sam mrzeo sebe. Bio sam slomljen i mislio sam da niko neće želeti ništa da ima sa mnom, a naročito ne sa mojim problemom sa drogom. Trebalo mi je vremena da skupim hrabrost i pitam nekoga da mi bude sponzor.“


„Kada sam se tek skinuo bio sam u rasulu. Jedva sam mogao da sastavim prostu rečenicu i plašio sam se svega i svakoga. Nisam znao šta da radim sa Dvanaest koraka, kamoli da pitam drugo ljudsko biće da mi pomogne. Ipak, čuo sam da je bitno uzeti sponzora. To je bila zastrašujuća misao - pričati sa strancem - ali još me je više plašila misao da ako nekoga to ne pitam mogu lako da se vratim drogiranju.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Dok tražimo sponzora treba da zapamtimo da mi i dalje možemo da radimo program oporavka, jedini uslov za članstvo je želja da se prestane sa drogiranjem. Ako smo novi u programu, počinjemo da se uključujemo, razvijamo odnose sa drugim članovima i tako naše poverenje raste. Dok posmatramo kako se proces odvija u drugima počinjemo da verujemo da će isto tako raditi i za nas.


„Prišla sam toj ženi posle sastanka i nestrpljivo čekala da popričam sa njom. Bila sam nervozna. Mucala sam i šaputala, ali ona mi je dala svoj broj i rekla da je nazovem. To nije bilo čvrsto DA, ali ipak sam je pozvala. Do dan danas nastavila sam da učim od nje, iako su od tada prošle godine i sada smo jako daleko. Imamo tako divan odnos i znam da će naše duše zauvek ostati povezane.“


„Moj odnos sa sponzorkom u početku je bio jako čudan. Tražila sam od nje sve odgovore, a sve što sam videla bila je ona kako živi život po njegovim pravilima. U početku mi je bilo jako teško da se setim stvari o sebi o kojima bih pričala. Ona bi jednostavno pričala sa mnom o svom životu, a samo ponekad ja bih bila u stanju da njoj pričam o mom.“


Sponzor može da bude naša lična veza preko koje ćemo učiti o NA programu oporavka. Možda imamo neka pitanja, naročito kada smo novi u programu, oko NA terminologije, literature, formata sastanaka, servisne strukture i tako dalje. Ako smo se očistili u nekoj ustanovi sponzor može da nam pomogne da olakšamo taj prelaz iz zatvorene sredine i raščistimo sve nedoumice koje možda imamo o razlici između NA i te ustanove. Naši sponzori mogu da nam pomognu da se orijentišemo tako što će deliti svoje iskustvo i znanje o NA programu.


„Ja sam mislio da mi je potreban sponzor da bih ušao na zatvoreni NA sastanak (sastanak samo za zavisnike). Misilo sam da je to neka vrsta tajnog društva i da neko treba da kaže „on je sa mnom“. Okrenuo sam sponzora i pitao da li je to tačno. On se smejeo i rekao mi: „O, ne, u redu je.“ Ja sam mislio da je sponzor šef u NA! Danas shvatam da je sponzor učitelj koji me uči svojim primerom i iskustvom.“


„Ja sam pametna osoba, ali kada sam bila nova trebalo mi je dosta pomoći da shvatim NA program. Nazvala bih svoju sponzorku i pitala je: „Šta je to nemoć?“ ili „Šta znači biti prihvatljiva, odgovorna i produktivna članica društva?“ Ti telefonski razgovori pomogli su mi da razvijem svoje sopstveno razumevanje principa NA.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Sponzorstvo nam pomaže bez obzira koliko smo dugo u programu. Čak i kada možda prolazimo kroz drugačije faze u oporavku ili kada idemo svako svojim ritmom, mi imamo sličnosti. Učimo da se fokusiramo na te sličnosti umesto na razlike. Jedan od razloga zašto sponzorstvo radi jeste taj što svi mi delimo istu bolest i tragamo za oporavkom od te bolesti. Članovi sa nešto vremena čistoće mogu da budu primer kako novim tako i starim članovima da je novi način života moguć.


„Zato što iz prve ruke poznaje i bolest i oporavak, moj sponzor razume kroz šta treba da prođem da bih ostao čist. Uspeh mog sponzora da ostane čist služi mi kao izvor nade.“


„Odnos sa sponzorom mi je pomogao da s vremenom postanem iskreniji. Pošto ima istu bolest zavisnosti kao i ja, imao je slična iskustva i razume način na koji razmišljam.“


Postoje vrlo različite definicije sponzorstva u NA. Zbog entuzijazma udruženja da osigura što jasnije shvatanje naše poruke od strane svih, kako zavisnika tako i ostalih članova društva, često se previše trudimo da pružimo definitivne opise svakog detalja NA programa, uključujući i koncept sponzorstva. Lepota našeg programa je u tome što svako može da ima sopstveno shvatanje odnosa u sponzorstvu.
Duh koji napaja i obogaćuje Anonimne narkomane nalazi se u našem jedinstvu kroz raznolikost. Bez obzira na našu praksu, temelji sponzorstva su nesebično služenje, voljnost i posvećenost da se vodi i deli put kroz Dvanaest koraka, Dvanaest tradicija i Dvanaest koncepata.


„Ne samo da mi je sponzor vodič kroz korake nego je on neko ko mi pomaže da vidim sebe kakav sam zapravo i kakav mogu da postanem. Moj sponzor izgleda često zna moje motive pre nego što ih ja sam shvatim.“


„Moja sponzorka za mene radi nešto što ne bih poverila nikome drugom, vodi me kroz korake Anonimnih narkomana, prosto i jednostavno. Nismo najbolje prijateljice. Ne izlazim sa njom niti često idem kod nje kući. Zovem je redovno, slušam je i pričam sa njom.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Neki zavisnici shvataju sponzorstvo kao izraz bezuslovne ljubavi. Drugi postavljaju uslove ili zahteve onima koje sponzorišu. Neki članovi veruju da interakcija između sponzora i sponzija treba da bude bez osuđivanja, dok drugi traže određene osude i uputstva od svojih sponzora.


„Moja prva sponzorka bila je sjajna za mene kada sam bila nova u oporavku. Govorila mi je šta da radim. Imala je spisak od pet stvari sa kojima sam morala da se složim da bi me sponzorisala. Morala sam da je zovem svaki dan, da idem na sastanke, radim korake, učestvujem u servisu i da se svakodnevno molim i meditiram. Praktično me je hranila oporavkom na kašiku. Bila je čvrsta i njena snaga me je plašila, ali sam želela to što je imala da mi ponudi.“


„Moj sponzor je jedan od ljudi u NA koji me je voleo dok ja nisam mogao da volim sebe. Kada sam se tek skinuo, rekao mi je da pojedem neko voće, žitarice, parče torte ili bilo šta za doručak pre nego što započnem svoj dan. Očajnički sam hteo da ostanem čist. Radio sam šta mi je rekao iako nisam shvatao kakve to veze ima sa time da ostanem čist. Uskoro sam počeo da razumem šta je radio - pokazivao mi je kako da se volim i brinem za sebe.“


„Sponzor je moja osnovna podrška. Bez obzira koliko je nešto trivijalno ili traumatično mogu da se uzdam u njega i da mu poverim svoje misli, osećanja i životne događaje. Od njega primam savete i vođstvo kroz korake otvorenog uma i vernog srca.“


Sa sve većom raznolikošću našeg članstva, sponzorstvo može poprimiti mnoge oblike koji direktno odražavaju našu individualnost. Bez obzira na ove razlike, mnogi članovi veruju da su saradnja, saosaćajnost, prihvatanje i odgovornost neki od duhovnih principa na kojima počiva sponzorstvo.


„Imati vodiča je najveći poklon oporavka za mene. Pre nego što sam imao sponzora samo sam lutao unaokolo bez ikakvog pravca. Patio sam stalno, a nisam shvatao zašto. Sponzor mi je pomogao da uvidim razloge zašto i ponudio mi put da se promenim pa tako nisam morao da patim tako mnogo ili toliko često kao pre.“


„Moja sponzorka je moja mentorka, ponekad moja spasiteljka, ali najviše od svega prijateljica. Dobra je, nežna, brižna, voli me i podržava. To što znam da će, kada god mi zatreba, biti tu za mene, je vrlo utešna misao. Pušta me da rastem sopstvenim ritmom i da radim korake kada sam spremna.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Mnogima od nas sponzorstvo pruža podršku kada se suočimo sa izazovima koje nosi život kada ga živimo. Ipak, možda dođe vreme kada ostanemo bez sponzora. To ne znači da smo manje vredni članovi od onih koji imaju sponzore. Tada podršku možemo da potražimo u grupi i prijateljima u oporavku dok ne nađemo novog sponzora.


„Bilo je perioda u mom oporavku kada nisam imao sponzora i sve je bilo u redu. I dalje sam rastao i radio program. Ipak, istina je da mi je stvarno nedostajalo da imam nekoga u svom životu ko bi bio moj sponzor.“


„U mom oporavku je bilo momenata kada nisam imala sponzorku. Verovatno sam čekala da mi sponzorka padne s neba ili jednostavno nisam želela da uložim trud da je nađem. Oslanjanje na moje prijatelje u oporavku nije bilo isto kao i imati sponzorku, ali ni imati sponzorku samo radi forme ne znači ništa. Verujem da što više truda uložim u odnos koji imam sa sponzorkom to više dobijam iz njenog iskustva. Moje iskustvo mi pokazuje da treba da imam sponzorku da bih uspešno radila korake.“


Neki od nas možda nemaju sponzije uprkos tome što su godinama u programu. Možda nas niko nije pitao ili smo možda, iz ovog ili onog razloga, odlučili da ne sponzorišemo druge. Koji god da je razlog, ako nikoga ne sponzorišemo, postoji još mnogo načina da služimo. Rad na telefonskoj liniji, vođenje sastanaka u instituciji, sačekivanje dobrodošlicom i ohrabrivanje novajlija ili neka pozicija u našoj matičnoj grupi samo su neki od načina na koje možemo da prenosimo poruku.


„U oporavku sam 15 godina i nikad nikoga nisam zaista sponzorisao. Da li sam ja promašaj? Da li je moj oporavak laž zbog moje „nesposobnosti“ da ispunim ovaj konkretan aspekt našeg programa? Mislim da nije. Nekada sam (pola) u šali govorio prijatelju da „niko ne želi ono što ja imam“, ali to je bilo nepravedno i prema meni i prema NA programu. Svi smo drugačiji i naši talenti i sposobnosti leže u drugačijim oblastima. Ja vraćam na druge načine, koji bolje leže mojoj situaciji i mojim prirodnim sposobnostima. Radim puno servisa u NA, bio sam i nastavljam da budem ona osoba „koja veruje u mene i želi da mi pomogne u mom oporavku“ mnogim prijateljima u NA koje volim.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Anonimni narkomani nastavljaju da rastu i stižu do različitih zajednica širom sveta. Neke od njih geografski su izolovane od bilo kakve ustanovljene NA zajednice. Druge se možda suočavaju sa specifičnim zakonskim ili kulturološkim izazovima za sastanke ili principe programa. Kako naše udruženje postaje sve raznolikije, važno je da dopustimo svim članovima da usvoje NA program tako da on nađe svoje mesto unutar njihovih zajednica.


„Na samom početku, bila sam jedina čista žena u mojoj zemlji. U očaju, poverila sam nekome ko putuje i ko me dobro poznaje da za mene nađe sponzorku. Uspelo je! Pisma moje sponzorke nekako su uvek dospevala u sanduče onog dana kada su mi najviše trebala. To je bio najbolji „sastanak poštom“ ikada.“


„Žena koju sam zamolila da mi bude sponzorka bila je u poseti mojoj zemlji na godišnjoj konvenciji. Ona radi NA korake, praktična je, sigurna i volim je. Radila sam korake sa njom, učila njen jezik i praktikovala veru u Boga, ljude i sebe samu. Kada sam joj bila u poseti prošle godine podelila sam svoj Peti korak sa njom. Srećom, znali smo nekoga u programu ko bi mogao da nam obema prevodi. Sada radim moj Sedmi korak i pišem ga na njenom jeziku!“


„Pronašla sam sponzorku preko interneta. Započeli smo naš odnos imejlovima. Bilo mi je potrebno neko vreme dok sam naučila njen raspored. Skoro osam meseci morala sam da ustajem u 4:30 ujutru da bih je pozvala. Živimo na različitim kontinentima, kulture su nam drugačije i trebalo je da uložim trud da pozovem nekoga koga ne poznajem i da govorim njen jezik (ceo moj oporavak je na drugom jeziku). Pišem korake i onda joj ih šaljem poštom. Čitamo iz zajedno preko telefona. Zna da bude skupo, ali uspevam da nadoknadim. To je najbolji odnos koji sam ikada imala sa jednom ženom i iz njega sam mnogo dobila.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Koncept sponzorstva pomogao je da se oformi program Anonimnih narkomana kakav poznajemo danas. Vremenom smo shvatili da je oporavak proces koji se razvija. Možda pokušamo da kroz neke životne izazove prođemo sami, ali u bezuslovnoj ljubavi, prihvatanju i jedinstvu, mnogi od nas ipak pronađu olakšanje od praznine izazvane našom bolešću.


„Tokom proteklih osam godina mog oporavka sponzorstvo je, kao sponzor i kao sponzi, odigralo značajnu ulogu na mom putu. U početku su mi ti svakodnevni telefonski pozivi pomogli da naučim kako da budem u kontaktu sa ljudima. Česti usponi i padovi ranog oporavka emotivno su me razarali i ta predanost da svaki dan zovem sponzora pomogla je da se turbolencije smanje. Ništa nije činilo da se osetim tako prihvaćeno i voljeno kao podrška mog sponzora.“


„Moji odnosi u sponzorstvu su se vremenom menjali. Dok sam bila nova i izgubljena, sponzorka mi ja davala jasna uputstva i pružala mnogo ljubavi. Kada je istrajala da me sasluša tokom mog opsesivno dugačkog Petog koraka bila je nežna i rekla mi da sam obavila odličan posao. Podržavala me je kada sam menjala zaposlenja i kasnije u oporavku postale smo prijateljice. Ponekad se nađemo samo da se dobro provedemo. Obraćam joj se za savet i ohrabrenje da nastavim da preuzimam rizike i rastem. Danas, kada ima loš dan, ona mene nazove da se isplače.“
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Sponzorstvo

Post by Vuk »

Pomoć jednog zavisnika drugom


Sponzorstvo nam može dati pomoć koja nam je preko potrebna, ali se možda plašimo da je zatražimo kada tek prestanemo sa drogiranjem. To što smo čisti i što idemo na sastanke ne znači da će nam životi odmah postati bezbrižni, a problemi brzo i tiho nestati. Da je tako lako, prostorije Anonimnih narkomana ne bi bile tako pune ljudi koji tragaju za oporavkom. Godine provedene u autodestrukciji i život u samonametnutom zatvoru straha, samoprezira i bespomoćnosti mnoge od nas učinile su ljutim i nepoverljivim. Te stare navike neće tek tako magično nestati. Oporavak je često bolan i spor proces. Ako želimo da nam bude bolje treba da se potrudimo da budemo iskreni, voljni i otvorenog uma. Rad sa sponzorom može da nam olakša učenje ovog novog načina života.


„Ne mogu da opišem značaj koji je moj prvi sponzor za mene imao. To je bila prva osoba koja je bila spremna da me sasluša i pusti me da se isplačem preko telefona. Mnogo mi je značilo što me nije osuđivao i što je bio u stanju da razume kako sam se osećao jer je imao ta iskustva. Neko je bio tu da me vodi kroz moju tamu, nudeći mi ruku kojom je dosegao u moj lični pakao i pomogao mi da ponovo stanem na noge.“


„Znam da je to što imam sponzora od vitalnog značaja za moj oporavak. Najveća dobrobit toga za mene je u tome što imam šansu da učim da živim život pomoću Dvanaest koraka. Oslanjao sam se na sponzora da mi da savete i pomoć kada više nisam znao šta da radim. Siguran sam da moj sponzor nije svestan koliko puta i na koliko načina mi je pomogao tokom godina.“
Moon child
Post Reply