Samo za Danas (Just for today)

Ovdje možete saznati više informacija o programu AN i pronaći podršku ukoliko ste još uvijek ovisni i tražite pravi način uspostavljanja i održavanja apstinencije.

Moderator: sanela

User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

7. jul
Bog u tebi i u meni

"Jedan vid našeg duhovnog buđenja proizlazi iz
novog shvatanja naše Više sile koje razvijamo
međusobnim deljenjem oporavka."


v

Čuli smo kako se kaže da često najjasnije vidimo Boga jedni u drugima. Vidimo ovu istinu kada primenjujemo svoj Dvanaesti korak. Kada prenosimo poruku oporavka drugom zavisniku osećamo prisustvo Sile veće od nas samih. Dok gledamo kako se poruka prima, shvatamo još nešto - Poruka je ta koja donosi oporavak, a ne onaj koji je nosi. Viša sila, a ne naša sopstvena, je izvor promene koja počinje kada prenosimo poruku zavisniku koji još uvek pati.
Kako poruka čini svoje i menja život drugog zavisnika, mi vidimo Višu silu na delu. Gledamo kako prihvatanje i nada zamenjuju poricanje i očaj. Pred našim očima počinju da se javljaju prvi tragovi iskrenosti, otvorenosti i voljnosti. Nešto se događa u toj osobi, nešto veće i moćnije od bilo koga od nas. Posmatramo Boga, kako smo ga shvatili, na delu u nečijem životu. Vidimo u njemu Višu silu i sigurniji smo nego ikada da je ova Viša sila isto tako i u nama, kao snaga koja nosi naš oporavak.

v

Samo danas: Dok nosim poruku oporavka drugim zavisnicima, pokušaću da obratim pažnju na Silu koja stoji iza te poruke. Danas dok gledam kako se drugi zavisnici oporavljaju, ja ću pokušati da prepoznam Boga u njima kako bih bolje prepoznao Boga u sebi.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

8. jul
Reč na "B"

"Važno je da znaš kako ćeš na NA sastancima čuti da se
spominje Bog. Ova reč se odnosi na Silu veću od nas
samih koja omogućuje ono što izgleda nemoguće."


v

Većina nas dolazi u Anonimne narkomane sa raznim predubeđenjima o tome šta znači reč "Bog", a mnoga od njih su negativna. Ipak, reč na "B" se redovno, ako ne i stalno, koristi u NA. Pojavljuje se 92 puta na prve 103 stranice našeg Osnovnog teksta i javlja se učestalo u trećini od naših Dvanaest koraka. Hajde da se direktno suočimo sa ovom reči umesto da obigravamo oko osetljivoisti koju mnogi od nas prema njoj osećaju.
Istina je da je program Anonimnih narkomana duhovni program. Naših Dvanaest koraka nude način da pronađemo slobodu od zavisnosti uz pomoć duhovne Sile veće od nas samih. Program nam ipak ne govori ništa o tome šta treba da mislimo o toj Sili. Zapravo, iznova i iznova, u našoj literaturi, u našim koracima i na našim sastancima, čujemo: "Bog kako smo ga shvatili" – kakvo god to shvatanje bilo.
Koristimo reč "Bog" zato što se ona koristi u našem Osnovnom tekstu i zato što većini ljudi najefektnije prenosi osnovno razumevanje Sile koja podupire naš oporavak. Ovu reč koristimo radi praktičnosti. Silu iza te reči, ipak, koristimo iz više nego praktičnih razloga. Koristimo ovu Silu da održimo svoju slobodu od zavisnosti i osiguramo svoj trajni oporavak.

v

Samo danas: Bilo da verujem u "Boga" ili ne, ja ću koristiti Silu koja me drži čistim i slobodnim.
Moon child
Jurek85
Posts: 2
Joined: Mon Aug 08, 2011 11:13 am

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Jurek85 »

Ljepo kolega, dosta pomogne....
Post Reply