Samo za Danas (Just for today)

Ovdje možete saznati više informacija o programu AN i pronaći podršku ukoliko ste još uvijek ovisni i tražite pravi način uspostavljanja i održavanja apstinencije.

Moderator: sanela

User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

27. jun
Promena i rast

"Kada nam neko ukaže na nedostatak, naša prva reakcija možda bude obrambena. Uvek će biti mesta za rast."

v

Oporavak je proces koji donosi promenu u naše živote. Potrebna nam je ta promena ako želimo da nastavimo svoj rast ka slobodi. Važno je da ostanemo otvorenog uma kada drugi ukazuju na naše mane, jer oni za nas osvetljavaju mogućnosti da se menjamo i rastemo. Obrambeno reagovanje ograničava našu sposobnost da primimo pomoć koju nam nude, spuštanje garda otvara nam vrata promene, rasta i nove slobode.
Svaki dan u procesu oporavka pružiće nam priliku za dalju promenu i rast. Što više učimo da pozdravimo promenu otvorenog uma i srca, više ćemo rasti i prijatnije ćemo se osećati u svom oporavku.

v

Samo danas: Ja ću otvorenog uma pozdraviti svaku priliku za rast.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

28. jun
Grupna savest

"Rad sa drugima je samo početak rada u služenju."

v

Rad u služenju traži nesebičnu predanost prenošenju poruke zavisniku koji još pati, ali naš pristup služenju ne može da ostane na tome. Služenje isto tako zahteva da preispitamo sebe i svoje motive. Naši napori u služenju stavljaju nas na vrlo vidljivo mesto u udruženju. U NA je lako postati "velika riba u malom ribnjaku". Naš kontrolišući stav lako može da otera novajliju.
Grupna savest je jedan od najvažnijih principa služenja. Neophodno je zapamtiti da je grupna savest ono najvažnije, a ne naša lična verovanja i želje. Svojim razmišljanjima i verovanjima doprinosimo razvoju grupne savesti. Kada se ta savest pokaže mi prihvatamo njeno vodstvo. Ključno je da radimo sa drugima, a ne protiv njih. Ako zapamtimo da zajedno nastojimo da razvijemo kolektivnu savest videćemo da sve strane imaju jednake zasluge. Kada se sve rasprave završe, sve strane će se ponovno okupiti da prenesu jedinstvenu poruku.
Često je primamljivo misliti kako sami znamo šta je najbolje za grupu. Ako zapamtimo da nije važno da bude po našem, lakše je dopustiti da služenje bude sredstvo onoga čemu je namenjeno – načina da prenesemo poruku zavisniku koji još uvek pati.

v

Samo danas: Ja ću učestvovati u razvoju grupne savesti. Setiću se da svet neće propasti samo zato što nije po mome. Misliću na naš osnovni cilj kad god služim. Pružiću pomoć novajliji.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

29. jun
Održati oporavak svežim

"Preterano zadovoljstvo sobom je neprijatelj članovima sa
znatnim vremenom čistoće. Ako ostanemo prezadovoljni
duže vreme, proces oporavka prestaje."


v

Nakon prvih nekoliko godina u oporavku, većina nas počinje da oseća kao da se više ništa značajno neće dogoditi. Ako smo marljivo radili korake, prošlost je uveliko razrešena i imamo čvrst temelj na kojem ćemo graditi svoju budućnost. Naučili smo da prihvatamo život uglavnom onakvog kakav jeste. Dobro poznavanje koraka daje nam mogućnost da rešavamo probleme gotovo jednako brzo kako se pojavljuju.
Jednom kada otkrijemo ovaj stepen udobnosti možda smo skloni da ga smatramo ''odmorištem'' na stazi oporavka. Ipak, čineći tako umanjujemo značaj prirode svoje bolesti. Zavisnost je strpljiva, lukava, progresivna i neizlečiva. Ona je takođe i fatalna – možemo umreti od ove bolesti ukoliko ne nastavimo da je lečimo, a lek za zavisnost je živi, trajni program oporavka.
Dvanaest koraka su proces, put na koji krećemo kako bismo ostali korak ispred svoje bolesti. Sastanci, sponzorstvo, servis i koraci uvek ostaju neophodni za stalni oporavak. Iako možda radimo svoj program nešto drugačije sa pet godina čistoće nego sa pet meseci, to ne znači da se program promenio ili postao manje važan, već samo da se naše praktično razumevanje promenilo i poraslo. Kako bismo oporavak održali svežim i vitalnim, moramo da ostanemo budni za mogućnosti da primenjujemo naš program.

v

Samo danas: Kako nastavljam da rastem u svom oporavku, ja ću tražiti nove načine da primenjujem svoj program.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

30. jun
Održavanje temelja

"Naša novopronađena vera služi kao čvrst temelj
za hrabrost u budućnosti."


v

Temelji naših života su ono na čemu je izgrađeno sve ostalo. Dok smo se drogirali taj temelj je uticao na sve što smo radili. Kada smo odlučili da je važan oporavak, svoju energiju smo počeli da ulažemo u oporavak. Rezultat je bio da su nam se čitavi životi promenili. Da bismo održali taj novi život, moramo da održimo temelj tog života - naš program oporavka.
Kako ostajemo čisti i menjamo stil života, tako će se promeniti i naši prioriteti. Posao i škola mogu postati važni jer oni poboljšavaju kvalitet naših života. Nove veze mogu da donesu uzbuđenje i uzajamnu podršku. Samo treba da zapamtimo da je naš program oporavka temelj na kome su izgrađeni naši novi životi. Svaki dan moramo da obnovimo svoju predanost oporavku i držimo je kao svoj prvi prioritet.

v

Samo danas: Ja želim da nastavim da uživam u životu koji sam pronašao u oporavku. Danas ću preduzeti korake da održim svoj temelj.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

1. jul
Jednostavan program

"Program je jednostavno deljenje, prorada Dvanaest koraka, prisustvovanje sastancima i primena
principa programa."


v

Naši komplikovani životi mogu da postanu mnogo manje komplikovani ako se skoncentršemo na nekoliko jednostavnih stvari – deljenje svog iskustva, snage i nade sa drugima, redovno prisustvovanje sastancima i primena principa programa u našim svakodnevnim životima.
Deljenjem iskustva, snage i nade sa drugim zavisnicima, pružamo snažan primer novajlijama da ga slede. Trud koji ulažemo u pomaganje drugima pomaže nam, takođe, da se odupremo egocentričnosti, srži naše bolesti.
Mnogi od nas izaberu jednu grupu, "matičnu grupu", čije sastanke verno posećuju. Ova redovnost donosi neku rutinu našim životima i daje drugima do znanja gde mogu da nas pronađu ako im trebamo.
Primena Dvanaest koraka u našim svakodnevnim životima pravi razliku između uravnoteženog oporavka i pukog nedrogiranja. Koraci nam daju preko potrebno vodstvo u suočavanju sa našom svakodnevnicom.
Da, mi smo složeni ljudi. Ali NA program pojednostavljuje naše živote i omogućuje nam da živimo život slobodan od aktivne zavisnosti. Naši životi mogu biti ispunjeni spokojem i nadom kada živimo kako nas savetuju jednostavni principi našeg programa.

v

Samo danas: Ja ću se setiti da je, iako sam ja složena osoba, NA najjednostavniji način da svoj život učinim manje komplikovanim.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

2. jul
Upoređivanje

"Naše lične priče mogu varirati u pojedinačnim primerima,
ali na kraju svima nam je jedna stvar zajednička."


v

Mi zavisnici smo raznolika gomila, dolazimo iz različitih sredina, drogirali smo se različitim drogama i sećamo se različitih iskustava. Naše razlike ne nestaju u oporavku. Za neke, ove razlike postaju još naglašenije. Sloboda od aktivne zavisnosti daje nam slobodu da budemo svoji, kakvi zaista jesmo. Činjenica da se svi oporavljamao ne znači da svi obavezno imamo iste potrebe ili ciljeve. Svako od nas mora da nauči svoje sopstvene lekcije u oporavku.
Sa tolikim razlikama među zavisnicima, kako da pomognemo jedni drugima u oporavku i kako da iskoristimo iskustva jedni drugih? Okupljamo se zajedno kako bismo podelili svoje živote u svetlu principa oporavka. Iako su naši životi različiti, duhovni principi koje primenjujemo su isti. U svetlu ovih principa koje sija u našim razlikama, jedni drugima osvetljavamo naše individualne puteve.
Svima su nam dve stvari zajedničke: zavisnost i oporavak. Kada pažljivo slušamo, čujemo druge kako govore o patnji od iste bolesti od koje smo i sami patili, bez obzira na njihove specifične pozadine. Kada pažljivo slušamo, čujemo druge zavisnike kako govore o primeni duhovnih principa koji obećavaju nadu i nama, bez obzira na naše lične ciljeve.

v

Samo danas: Ja pratim svoj lični put. Ipak, zahvalan sam za udruženje drugih koji boluju od zavisnosti i koji uče da primenjuju principe oporavka, isto kao i ja.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

3. jul
Vreme u tišini

"Mnogi od nas su otkrili da, odvajanje nekog vremena za sebe
u tišini, pomaže da uspostavimo svesni kontakt
sa svojom Višom silom."


v

Većina nas laska važnosti svesnog kontakta sa Višom silom. Ipak, koliko nas dosledno odvaja svoje vreme kako bi poboljšala taj svesni kontakt? Ako do sada nismo ustanovili redovan režim molitve i meditacije, danas je vreme da to započnemo.
"Vreme u tišini" ne treba da bude dugo. Mnogi od nas su otkrili da je dvadeset do trideset minuta dovoljno da se utišamo, fokusiramo svoju pažnju na duhovno čitanje, podelimo svoje misli i brige u molitvi i odvojimo nekoliko trenutaka da slušamo odgovor u meditaciji. Naše "vreme u tišini" ne mora dugo da traje da bi imalo učinka, ali mora da bude dosledno. Dvadeset minuta za molitvu mesečno verovatno neće učiniti ništa osim da nas frustrira lošim kvalitetom našeg svesnog kontakta. Redovnih dvadeset minuta svakog dana, s druge strane, obnavlja i pojačava našu već živu vezu sa Višom silom.
U gužvi i jurnjavi dana zavisnika u oporavku, mnogi od jutra do mraka ne odvojimo vreme da poboljšamo svoj svesni kontakt sa Bogom kako smo ga shvatili. Ipak, ako odvojimo određeno vreme dana, svaki dan, za "vreme u tišini," možemo da budemo sigurni da će se naš svesni kontakt poboljšati.

v

Samo danas: Kada završim sa čitanjem današnjeg zapisa, ja ću odvojiti nekoliko trenutaka za molitvu i meditaciju. To će biti početak novog obrasca za moj oporavak.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

4. jul
Sukob

"Učimo da su sukobi deo stvarnosti i učimo nove načine
da ih rešavamo umesto da od njih bežimo."


v

S vremena na vreme svi mi doživljavamo sukobe. Možda jednostavno ne možemo da se složimo sa tim novim kolegom. Možda nas prijatelji izluđuju ili možda naš partner ne ispunjava naša očekivanja. Zavisnicima u oporavku teško je da se suoče sa bilo kakvim sukobom.
Kada se duhovi uzbude, često je dobra ideja odstupiti dok ne prevlada "hladna glava." Uvek možemo da se vratimo daljoj raspravi nakon što se smirimo. Ne možemo da izbegnemo nezgodne situacije, ali možemo da iskoristimo vremensku i prostornu distancu da nađemo pravi pogled na stvari.
Sukobi su deo života. Ne možemo da prođemo kroz ceo oporavak, a da ne naiđemo na neslaganja i razlike u mišljenjima. Ponekad možemo da se povučemo iz ovakvih situacija i odvojimo neko vreme da o njima razmislimo, ali uvek će doći čas kada se sukob mora rešiti. Kada taj čas dođe, duboko udahnemo, izgovorimo molitvu i primenjujemo principe koje nam je naš program dao: iskrenost, otvorenost, odgovornost, opraštanje, poverenje i sve ostalo. Nismo prestali da se drogiramo da bismo nastavili da bežimo od života, a u oporavku više ne moramo da bežimo.

v

Samo danas: Principi koje mi je dao moj program dovoljni su da me vode u bilo kojoj situaciji. Ja ću nastojati da se suočim sa sukobima na zdrav način.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

5. jul
Istraživanje duhovnih opcija

"Priroda našeg verovanja odrediće način
naše molitve i meditacije."


v

Kako se molimo? Za svakog člana NA to je duboko lična stvar. Mnogi od nas su uvideli da vremenom razvijamo način molitve i meditacije na bazi onoga što smo učili od drugih i onako kako nam to odgovara.
Neki od nas su stigli u NA puni predrasuda prema Sili većoj od nas samih. Ali kada sednemo sa svojim sponzorom i raspravljamo o svom problemu, razmatrajući dubinu Drugog koraka, drago nam je kada shvatimo da možemo da izaberemo bilo kakvo shvatanje Više sile koje nam odgovara.
Baš kao što se definicija Sile veće od nas razlikuje od zavisnika do zavisnika, tako se razlikuje i naš način postizanja "svesnog kontakta". Neki pohađaju religiozne obrede, neki pevaju hvalospeve, neki tiho sede ili govore sa onim šta god je tamo negde, neki pronalaze duhovnu povezanost u svom odnosu s prirodom. "Pravi način" da se molimo i meditiramo je bilo koji način koji nam pomaže da poboljšamo svesni kontakt sa našom sopstvenom Višom silom.
Uvek je dobro početi tako što ćemo pitati druge kako su pronašli svoje duhovno vodstvo. Čitanje literature pre nego što započnemo sa meditacijama takođe nam može pomoći. Mnogi su pre nas išli u ovu potragu. U potrazi za duhovnim rastom možemo mnogo da dobijemo iz njihovih iskustava.

v

Samo danas: Ja ću istražiti svoje mogućnosti za poboljšanje svesnog kontakta sa Bogom kako ga shvatam.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

6. jul
"Žao mi je"

"Najvažnija stvar koju Osmi korak čini za nas je da nam
pomaže da izgradimo svest o tome da, malo po malo, stičemo
nove poglede na sebe i na odnose sa drugim ljudima."


v

Reći "žao mi je" većini nas verovatno nije tako nepoznata ideja. U našoj aktivnoj zavisnosti to je možda bila vrlo uobičajena fraza. Stalno smo ljudima govorili da nam je žao i bili smo verovatno strašno iznenađeni kada nam je neko, umoran od naših beznačajnih izvinjavanja, odgovorio: "Naravno da jeste. Ustvari, ti si najžalosniji izgovor za..." To je možda bio prvi pokazatelj da "žao mi je" nije ništa značilo onima koje smo povredili, naročito kada smo oboje znali da bismo istu stvar učinili ponovno.
Mnogi od nas su mislili da će iskupljenje biti samo još jedno "žao mi je". Ipak, akcija koju preduzimamo u ovom koraku je nešto sasvim drugačije. Iskupiti se znači promeniti se i iznad svega ispraviti učinjeno. Ako smo ukrali novac, ne kažemo samo:"Žao mi je. Sad kada sam čist, neću to više nikada uraditi." Mi vraćamo novac. Ako smo zanemarivali ili zlostavljali svoje porodice, nećemo se samo izviniti. Počinjemo da se prema njima odnosimo sa poštovanjem.
Popravljanje sopstvenog ponašanja i načina na koji postupamo prema sebi i drugima je čitav smisao prorade koraka. Nama više nije samo "žao", mi smo odgovorni.

v

Samo danas: Ja prihvatam odgovornost za sebe i svoj oporavak. Danas ću se iskupiti za neku određenu stvar zbog koje mi je žao.
Moon child
Post Reply