Samo za Danas (Just for today)

Ovdje možete saznati više informacija o programu AN i pronaći podršku ukoliko ste još uvijek ovisni i tražite pravi način uspostavljanja i održavanja apstinencije.

Moderator: sanela

User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

2. jun
Bolesni i umorni

"Želeli smo da pronađemo lakši izlaz... Kada smo i potražili pomoć,
tražili smo samo da bi nestao bol."


v

Nešto nije uredu. U stvari, nešto nije uredu već neko vreme, zadaje nam bol i komplikuje nam živote. Problem je u tome što nam, u bilo kom datom trenutku, deluje lakše da nastavimo da podnosimo bol zbog sopstvenih mana, nego da se podvrgnemo potpunom preokretu promenom načina života. Možda žudimo za slobodom od patnje, ali smo ipak retko voljni da uradimo ono što je zaista neophodno kako bismo iz svog života uklonili izvor te patnje.
Mnogi od nas nisu potražili oporavak od zavisnosti sve dok nismo postali "bolesni i umorni od toga što smo bolesni i umorni". Isto važi i za zaostale karakterne mane koje smo nosili kroz život. Tek kada više ni trenutka ne možemo da podnesemo svoje nedostatke, tek kada spoznamo da bol promene ne može da bude tako težak kao bol koji podnosimo danas, većina nas je voljna da proba nešto drugo.
Na sreću, koraci su uvek tu, bez obzira od čega smo umorni i bolesni. Ironija je u tome što, čim odlučimo da započnemo proces Dvanaest koraka, shvatamo da je naš strah od promene bio neosnovan. Koraci nude nežan program promene, korak po korak. Nijedan korak, sam za sebe, nije tako strašan da ne bismo mogli da ga uradimo. Kako korake primenjujemo u svojim životima, doživljavamo promenu koja nas oslobađa.

v

Samo danas: Bez obzira šta me sprečava da živim punim, srećnim životom, ja znam da mi program može pomoći da se promenim, korak po korak. Ne treba da se plašim Dvanaest koraka.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

3. jun
Neposredna i posredna iskupljenja

"Iskupljujemo se najbolje što možemo."

v

Deveti korak nam kaže da se neposredno iskupimo gde god je to moguće. Naše iskustvo nam govori da ispratimo ta neposredna iskupljenja dugotrajnim promenama svojih stavova i ponašanja - odnosno posrednim iskupljenjima.
Recimo, na primer, da smo razbili nečiji prozor jer smo bili besni. Gledati saosećajno u oči osobu čiji smo prozor razbili i izviniti se ne bi bilo dovoljno. Neposredno se iskupljujemo za grešku koju smo napravili priznajući je i zamenjujući prozor - popravljamo ono što smo oštetili.
Zatim pratimo svoje neposredno iskupljenje posrednim. Ako smo postupili iz besa, razbijajući nečiji prozor, preispitujemo obrasce svog ponašanja i svoje stavove. Pošto smo popravili razbijeni prozor, težimo da popravimo i svoje loše stavove - pokušavamo da "izmenimo svoje običaje". Menjamo svoje ponašanje i svakodnevno se trudimo da ne postupamo iz besa.
Neposredno se iskupljujemo nadoknadom štete koju smo naneli. Posredno se iskupljujemo ispravljajući ponašanje koje je u prvom redu uzrokovalo ovu štetu i tako nastojimo da se osiguramo da ubuduće više ne uzrokujemo dalju štetu.

v

Samo danas: Ja ću se neposredno iskupiti gde god je to moguće. Takođe ću se i posredno iskupiti "menjajući svoje običaje", svoje stavove i svoje ponašanje.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

4. jun
Gradi, nemoj rušiti

"Naše negativno shvatanje sebe zamenjeno je
pozitivnom brigom za druge."


v

Tračarenje hrani naše crne nagone. Ponekad mislimo da je jedini način da se osetimo dobro sa sobom taj da učinimo da neko drugi izgleda loše u poređenju sa nama. Ali samopoštovanje stečeno na štetu drugoga je šuplje i bezvredno.
Kako onda da se nosimo sa negativnim shvatanjem samih sebe? Jednostavno. Zamenjujemo ga pozitivnom brigom za druge. Okrećemo se onima oko nas i težimo da im budemo od koristi radije nego da zadržavamo svoje nisko samopoštovanje.
Ovo može izgledati kao način za izbegavanja problema, ali nije. Ništa ne možemo da učinimo zadržavajući se na negativnoj slici sebe osim da propadnemo dublje u vrtlog samosažaljenja. Ali ako zamenimo svoje samosažaljenje aktivnom brigom punom ljubavi za druge, postajemo onakvi ljudi kakve možemo da poštujemo.
Samopoštovanje nećemo izgraditi spuštajući druge, već tako što ćemo ih podići s ljubavlju i pozitivnom brigom. Pomoći će nam ako se zapitamo da li doprinosimo problemu ili njegovom rešenju. Danas možemo izabrati da gradimo umesto da rušimo.

v

Samo danas: Iako se možda osećam loše ne treba da spuštam nekoga da bih se sam podigao. Danas ću zameniti svoje negativno shvatanje sebe pozitivnom brigom za druge. Ja ću graditi, a ne rušiti.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

5. jun
Iskrena molitva

"Iako je teško upražnjavati iskrenost
nagrade za to su najvrednije."


v

Kako je teško biti iskren! Mnogi od nas su došli u NA toliko zbunjeni oko toga šta se stvarno događalo u našim životima da su ponekad potrebni meseci i godine da sve to razrešimo. Istina naše istorije nije uvek onakva kako smo je pričali. Kako možemo da postanemo još iskreniji?
Mnogi od nas uviđaju da je najlakše biti iskren u molitvi. Zajedno sa drugim zavisnicima otkrivamo da je ponekad teško reći celu istinu. Uvereni smo da nećemo biti prihvaćeni ako dozvolimo da nas drugi upoznaju onakve kakvi zaista jesmo. Teško je živeti prema "totalno sam in i fatalno sam cool" predstavi kakvu su mnogi od nas prikazivali! U molitvi pronalazimo prihvatanje od svoje Više sile koje nam dopušta da iskreno otvorimo svoja srca.
Kako upražnjavamo ovu iskrenost sa Bogom, kako smo ga shvatili, često zapažamo da se ona prenosi i na našu komunikaciju sa drugima. Usvajamo naviku da budemo iskreni. Počinjemo da primenjujemo iskrenost kada delimo na sastancima i radimo sa drugima. Zauzvrat otkrivamo da su nam životi obogaćeni sve dubljim prijateljstvima. Otkrivamo čak da možemo da budemo iskreniji i sa sobom, najvažnijom osobom sa kojom treba da budemo iskreni!
Iskrenost je vrlina koja se razvija vežbom. Nije uvek lako biti potpuno iskren, ali kada počnemo sa svojom Višom silom, uviđamo da je lakše proširiti svoju iskrenost i na druge.

v

Samo danas: Ja ću biti iskren sa Bogom, sa sobom i sa drugima.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

6. jun
Oporavak se ne događa preko noći

"Dvanaest koraka Anonimnih narkomana je progresivni
proces oporavka uhodan u našem
svakodnevnom životu."


v

Nakon nekog vremena u oporavku, možda se suočimo sa osećanjima ljutnje, očaja i ličnim problemima koji deluju nerešivi. Kada shvatimo šta se događa možda zakukamo: "Ali, tako sam naporno radio. Mislio sam da sam..." Oporavljen možda? Teško. Iznova i iznova čujemo da je oporavak stalni proces i da nikad nismo izlečeni. Ipak ponekad poverujemo da ćemo, ako samo budemo dovoljno radili korake, dovoljno se molili ili išli na dovoljno sastanaka, jednom... pa, možda ne biti izlečeni, ali biti nešto!
Mi i jesmo "nešto". Mi se oporavljamo – oporavljamo se od aktivne zavisnosti. Bez obzira na ono što smo rešili proradom koraka, uvek će biti još. Ono čega se nismo setili ili nismo smatrali važnim u svom prvom inventaru sigurno će se pokazati kasnije. Uvek i iznova mi ćemo se vraćati procesu prorade koraka da rešimo ono što nas muči. Što više koristimo ovaj proces, više ćemo mu verovati jer možemo da vidimo rezultate. Prolazimo put od ljutnje i ogorčenja do opraštanja, od poricanja do iskrenosti i prihvatanja, od patnje do spokoja.
Oporavak se ne događa preko noći, a naš nikada neće biti potpun, ali svaki novi dan nosi novo isceljenje i nadu da će sutra biti još bolje.

v

Samo danas: Ja ću danas uraditi ono što mogu za svoj oporavak i održati nadu u trajni proces oporavka.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

7. jun
Neko ko veruje u mene

"Samo danas, verovaću u nekoga iz NA, nekoga ko veruje
u mene i ko želi da mi pomogne u oporavku."


v

Nismo svi došli u NA i automatski ostali čisti, ali ako nastavimo da dolazimo, u Anonimnim narkomanima nalazimo podršku koja nam je potrebna za oporavak. Lakše je ostati čist kada imamo nekoga ko veruje u nas čak i onda kada mi sami ne verujemo u sebe.
Čak i onaj koji najčešće recidivira u NA obično ima jednog vernog navijača koji je uvek tu, bez obzira na sve. Neophodno je da pronađemo tu jednu osobu ili grupu koja veruje u nas. Kada ih pitamo hoćemo li ikada biti čisti, oni uvek odgovaraju: "Da, ti to možeš i bićeš. Samo nastavi da dolaziš!"
Svima nam je potreban neko ko veruje u nas, naročito kada sami ne možemo da verujemo u sebe. Kada recidiviramo, podrivamo svoje ionako uzdrmano samopouzdanje, ponekad tako jako da počinjemo da se osećamo krajnje beznadežno. Tada nam je potrebna podrška naših vernih NA prijatelja. Oni nam govore da to može da bude naš poslednji recidiv. Znaju iz iskustva da ćemo se, ako nastavimo da dolazimo na sastanke, jednom skinuti i ostati čisti.
Mnogima je od nas teško da verujemo u sebe. Ali kada nas neko bezuslovno voli i pruža podršku bez obzira koliko smo puta recidivirali, naš oporavak u NA postaje malo realniji.

v

Samo danas: Naći ću nekoga ko veruje u mene. Ja ću verovati u njega.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

8. jun
Jedini uslov

"Ovaj program nudi nadu. Sve što ti je potrebno su želja
da prestaneš da se drogiraš i volja da probaš
ovaj novi način života."


v

S vremena na vreme se pitamo "da li radimo dobro" u Anonimnim narkomanima. Da li dolazimo na dovoljno sastanaka? Da li koristimo svog sponzora, radimo korake, govorimo, čitamo i živimo na "pravi" način? Cenimo udruženje zavisnika u oporavku – ne znamo šta bismo uradili bez njega. Ali šta ako je način na koji radimo program "pogrešan"? Da li nas to čini "lošim" članovima NA?
Možemo da se rešimo svojih nesigurnosti osvrćući se na našu Treću tradiciju koja nas uverava da je "jedini uslov za članstvo želja da se prestane sa drogiranjem". Ne postoje nikakva pravila koja kažu da moramo da prisustvujemo na toliko sastanaka ili na nekim određenim sastancima, da moramo da radimo korake na određeni način i određenim tempom ili da moramo da živimo svoj život prilagođen određenim ljudima kako bismo ostali dobri članovi NA.
Istina je da ćemo, ako želimo onakav oporavak kakav vidimo kod članova koje poštujemo, poželeti da praktikujemo onakav program koji je omogućio njihov oporavak. Ali NA je udruženje slobode. Mi radimo program na najbolji način za sebe, a ne za nekog drugog. Jedini uslov za članstvo je želja da prestanemo sa drogiranjem.

v

Samo danas: Ja ću gledati na program koji radim u svetlu svog sopsvtenog oporavka. Primenjivaću taj program najbolje što mogu.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

9. jun
Stari snovi ne moraju umreti

"Izgubljeni snovi se bude i pojavljuju se nove mogućnosti."

v

Većina nas je imala snove kada smo bili mladi. Bilo da smo sanjali uspešnu karijeru, veliku porodicu punu ljubavi ili putovanja u inostranstvo, naši su snovi umrli kada je zavisnost zavladala. Sve što smo ikada želeli za sebe odbačeno je u našoj jurnjavi za drogom. Naši snovi nisu išli dalje od sledećeg drogiranja i euforije koju smo se nadali da će ono doneti.
Sada, u oporavku, nalazimo razloge da se nadamo da se naši izgubljeni snovi još uvek mogu ostvariti. Bez obzira koliko smo stari, koliko toga nam je naša zavisnost oduzela ili koliko neverovatno to izgledalo, naša sloboda od aktivne zavisnosti daje nam slobodu da težimo ostvarenju svojih ambicija. Možda otkrijemo da smo za nešto vrlo talentovani, pronađemo hobi koji volimo ili shvatimo da nastavak školovanja može da donese izvanredne nagrade.
Ranije smo veći deo svoje energije ulagali u "pametne" izgovore i racionalizacije svojih neuspeha. Danas idemo napred i koristimo mnoge mogućnosti koje nam život nudi. Možda se zapanjimo za šta smo sve sposobni. Sa svojim temeljem u oporavku - uspeh, ispunjenje i zadovoljstvo konačno su nam na dohvat ruke.

v

Samo danas: Počevši od danas, ja ću uraditi sve što mogu da ostvarim svoje snove.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

15. jun
Otpor promenama

"Mnogi se od nas drže svojih strahova, sumnji, samoprezira ili
mržnje zato što postoji određena izobličena sigurnost u već poznatoj patnji. Deluje sigurnijie prigrliti ono što znamo,
nego to odbaciti zbog nepoznatog."


v

Često smo čuli da "ćemo se promeniti kada bol od zadržavanja na starom bude veći od bola koji nosi promena". Strah može da nas spreči da rastemo, da okončamo vezu, promenimo posao, odemo na nove sastanke, započnemo nova prijateljstva ili pokušamo bilo šta neuobičajeno. Zadržavamo se u situacijama koje više ne funkcionišu samo zato što nam poznato deluje sigurnije od nepoznatog.
Svaka promena uključuje i prevazilaženje straha. "Šta ako zauvek ostanem sam?" - pomislimo ukoliko razmatramo da napustimo partnera. "Što ako otkrijem da sam nesposoban?" – možda se zapitamo kada razmišljamo o promeni karijere. Možda ustuknemo pred novim sastancima jer bismo u tom slučaju trebali da pružimo pomoć. Naši mozgovi izmišljaju stotine izgovora da ostanemo upravo tamo gde jesmo, plašeći se da probamo nešto novo.
Otkrivamo da se veći deo naše patnje ne događa zbog promene, već zbog otpora da se promenimo. U NA učimo da je promena način da napredujemo u svom životu. Novi prijatelji, nove veze, novi interesi i izazovi zameniće stare. Sa ovim novim stvarima u našim životima, pronalazimo nove radosti i ljubavi.

v

Samo danas: Ja ću otpustiti staro, prigrliti novo i rasti.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

16. jun
Prihvatanje života

"Neke stvari moramo da prihvatimo, druge možemo da promenimo.
Mudrost da znamo razliku dolazi kako rastemo
u svom duhovnom programu."


v

Relativno je lako prihvatiti stvari koje nam se sviđaju - stvari koje nam se ne sviđaju su one koje je teško prihvatiti, ali ponovo preurediti svet i sve u njemu kako bi odgovarali našem ukusu ne bi rešilo ništa. Na kraju krajeva, predstava da je svet kriv za sve naše probleme bio je stav zbog kojeg smo nastavljali da se drogiramo - i takav stav nas je skoro ubio.
Dok radimo korake počinjemo da postavljamo sebi teška pitanja o ulozi koju smo sami imali u stvaranju neprihvatljivih života kakve smo vodili. Uglavnom smo ustanovili da je ono što je trebalo promeniti bio naš stav i naša sopstvena dela, a ne ljudi, mesta i stvari oko nas.
U oporavku se molimo za mudrost da znamo razliku između onoga što se može i onoga što se ne može promeniti. Zatim, jednom kada vidimo istinu sopstvenog položaja, molimo se za voljnost da se promenimo.

v

Samo danas: Viša silo, daruj mi mudrost da znam razliku između onoga što se može promeniti i onoga što moram da prihvatim. Molim te pomozi mi da zahvalno prihvatim život koji sam dobio.
Moon child
Post Reply