Samo za Danas (Just for today)

Ovdje možete saznati više informacija o programu AN i pronaći podršku ukoliko ste još uvijek ovisni i tražite pravi način uspostavljanja i održavanja apstinencije.

Moderator: sanela

User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

18. maj
Prijatelji i iskupljenja – neka bude jednostavno

"Neposredno smo se iskupili tim osobama gde god je
to bilo moguće, osim u slučaju kada bi to
povredilo njih ili druge."


v

Ne ponašamo se u svakom odnosu uvek onako kako smo se nadali, ali prijateljstva ne moraju da se završe kada pravimo greške. Umesto toga, možemo da se za njih iskupimo. Ako smo iskreno voljni da prihvatimo odgovornosti koje prijateljstvo podrazumeva i iskupimo se za ono što dugujemo, ta prijateljstva mogu da postanu jača i bogatija nego ikada pre.
Jednostavno je iskupiti se. Prilazimo osobi koju smo povredili i kažemo: "Pogrešio sam". Ponekad zaobilazimo srž problema izbegavajući da priznamo svoju ulogu u njemu, ali to osujećuje nameru Devetog koraka. Da bismo se uspešno iskupili, treba da budemo jednostavni: priznajemo svoju krivicu i na tome stajemo.
Ponekad će se dogoditi da naši prijatelji ne prihvate naše iskupljenje. Možda im je potrebno vreme da prihvate ono što se dogodilo. Ako je tako, moramo im dati to vreme. Na kraju, mi smo ti koji su pogrešili, ne oni. Uradili smo svoj deo, ostalo je van naše moći.

v

Samo danas: Ja želim da budem odgovoran prijatelj. Kada se iskupljujem, trudiću se da to uradim jednostavno.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

19. maj
Inventar rasta

"Ocenjujemo svoja prethodna dela i svoje trenutno ponašanje
da vidimo šta želimo da zadržimo,
a šta da odbacimo."


v

U smiraj svakog dana, mnogi od nas osvrću se na protekla dvadeset četiri sata razmišljajući kako bismo mogli da živimo drugačije u budućnosti. Naše misli lako ostanu zarobljene svetovnim stvarima: zameni ulje na kolima, održavaj red u dnevnoj sobi ili iznesi đubre. Ponekad je potreban poseban napor da preusmerimo svoje misli sa dnevne kolotečine na glavni pravac.
Jedno jednostavno pitanje može da nas vrati na pravi put: Šta mislimo da naša Viša sila želi za nas sutra? Možda treba da poboljšamo svoj oslabljeni svesni kontakt sa Bogom kako ga shvatamo. Možda se nismo osećali prijatno na poslu ili u vezi, a zadržavali smo ih samo iz straha. Možda skrivamo neku nezgodnu karakternu manu i plašimo se da je podelimo sa svojim sponzorom. Pitanje je - u kojim oblastima naših života stvarno želimo da napredujemo?
Na kraju svakog dana, uviđamo da je korisno da odvojimo malo vremena koje ćemo provesti sa svojom Višom silom. Možemo da razmislimo šta će našem programu duhovnog rasta najviše biti od koristi tokom sledećeg dana. Razmišljamo o oblastima u kojima smo u poslednje vreme rasli i ciljamo oblasti na kojima još treba poraditi. Postoji li prikladniji način da zaključimo dan?

v

Samo danas: Ja ću na kraju dana odvojiti neko vreme za komunikaciju sa mojom Višom silom. Razmotriću protekli dan meditirajući o onome što stoji između mene i volje moje Više sile za moj život.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

20. maj
Izaći iz izolacije

"Zatičemo se da radimo i uživamo u stvarima koje
nikad nismo misliti da ćemo raditi."


v

Aktivna zavisnost nas je držala u izolaciji iz mnogo razloga. U početku smo izbegavali porodicu i prijatelje kako ne bi otkrili da se drogiramo. Neki od nas su izbegavali sve koji nisu zavisnici, plašeći se moralnih napada i pravnih posledica. Omalovažavali smo ljude koji su živeli "normalne" živote sa svojim porodicama i hobijima, govorili smo da nisu "cool" i verovali da mi nikad ne bismo mogli da uživamo u jednostavnim životnim radostima. Na kraju smo izbegavali čak i druge zavisnike zato što nismo hteli da delimo svoju drogu. Naši životi su se sužavali, a naše zanimanje se ograničilo na svakodnevno održavanje naše bolesti.
Danas su naši životi mnogo ispunjeniji. Uživamo u aktivnostima sa drugim zavisnicima u oporavku. Imamo vremena za svoje porodice. Otkrili smo mnogo drugih zanimanja koje nam pružaju zadovoljstvo. Kakva promena u odnosu na prošlost! Možemo da živimo jednako ispunjen život kao i "normalni" ljudi koje smo nekada prezirali. Uživanje se vratilo u naše živote kao dar oporavka.

v

Samo danas: Ja mogu da pronađem zadovoljstvo u jednostavnim rutinama svakodnevnog života.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

23. maj
Iskupljenja i sponzori

"Želimo da budemo oslobođeni svoje krivice, ali ne želimo
da to učinimo na račun bilo koga drugog."


v

Suočimo se: Većina nas ostavila je tragove razaranja na svom putu i povredila sve koji su nam se isprečili. Neki od ljudi koje smo najviše povredili u svojoj zavisnosti bili su ljudi koje smo najviše voleli. U nameri da se očistimo od krivice koju osećamo zbog onoga što smo činili možda budemo u iskušenju da sa svojim voljenima, do najstrašnijih detalja, podelimo ono što je bolje ostaviti neizgovoreno. Takve objave mogu da nanesu više štete nego koristi.
Deveti korak nije olakšavanje naše grešne savesti, on podrazumeva preuzimanje odgovornosti za štetu koju smo napravili. U proradi Osmog i Devetog koraka trebali bi da tražimo vodstvo svog sponzora i iskupimo se za svoje greške na način koji neće tražiti nova iskupljenja. Ne tražimo samo slobodu od kajanja – tražimo slobodu od svojih mana. Ne želimo nikada više da naudimo svojim voljenima. Jedan od načina da to osiguramo je da odgovorno radimo svoj Deveti korak, preispitujući svoje motive i diskutujući sa svojim sponzorom o načinu na koji planiramo da se iskupimo za određene greške pre nego što to učinimo.

v

Samo danas: Ja želim da prihvatim odgovornost za svoje postupke. Pre nego što se za bilo šta iskupim, razgovaraću sa svojim sponzorom.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

27. maj
Prihvatiti izazov dana

"...odluka da se molimo za Božiju pomoć je naš
najveći izvor snage i hrabrosti."


v

Izazov je sve ono što se moramo usuditi da uradimo da bi uspeli. Nove i nepoznate stvari služe kao izazovi, bilo da nam te stvari izgledaju dobro ili loše. Izazvani smo preprekama i otporima u sebi i spolja. Nove i teške stvari, prepreke i otpori, sve je to deo "života po životnim pravilima". Živeti čisto znači da učimo da prihvatamo izazove.
Mnogi od nas su, svesno ili nesvesno, uzimali drogu da bi izbegli prihvatanje izazova. Mnogi od nas su se podjednako plašili i uspeha i neuspeha. Svaki put kada bi odbili izazov dana pretrpeli bi gubitak samopoštovanja. Neki od nas koristili su drogu da bi zamaskirali sramotu koji su osećali. Svaki put kada bi to uradili bili smo još manje sposobni da se suočimo sa svojim izazovima i skloniji da nastavimo sa drogiranjem.
Proradom NA programa pronašli smo alate koji su nam potrebni da bismo uspešno prihvatili svaki izazov. Poverovali smo u Silu veću od nas samih, Silu koja brine za našu volju i naše živote. Zamolili smo tu Silu da ukloni naše karakterne mane, one koje su nam život učinile neupravljivim. Preduzeli smo akciju da poboljšamo svoj svesni kontakt sa tom Višom silom. Kroz korake smo dobili sposobnost da prestanemo da se drogiramo i počnemo da živimo.
Svaki dan smo suočeni sa novim izazovima. I svaki dan, radeći svoj program oporavka, dobijamo milost da te izazove prihvatimo.

v

Samo danas: Ja ću moliti svoju Višu silu da mi pomogne da se direktno suočim sa današnjim izazovom.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

28. maj
Kako mi shvatamo

"Preispitali smo svoje živote i otkrili ko smo stvarno.
Biti istinski ponizan znači prihvatiti i iskreno
pokušati biti svoj."


v

Dok smo se drogirali, potrebe naše bolesti određivale su našu ličnost. Mogli smo da budemo ko god i šta god je trebalo da dobijemo svoj "fiks." Bili smo mašine za preživljavanje i lako smo se prilagođavali svim okolnostima života u drogiranju.
Jednom kada smo započeli svoj oporavak kročili smo u novi i drugačiji život. Mnogi od nas nisu imali pojma kakvo je ponašanje prikladno u kojoj situaciji. Neki od nas nisu znali kako da pričaju sa ljudima, kako da se obuku ili kako da se ponašaju u javnosti. Nismo mogli da budemo svoji jer više nismo znali ko smo.
Dvanaest koraka nam nude jednostavan način da otkrijemo ko smo zaista. Razotkrivamo svoje vrline i svoje mane, stvari koje nam se kod nas sviđaju i stvari kojima nismo baš oduševljeni. Putem isceljujuće moći Dvanaest koraka počinjemo da shvatamo da smo pojedinci, stvoreni da budemo ono što jesmo od Više sile kako smo je shvatili. Istinsko isceljenje počinje kada shvatimo da, ako nas je Viša sila stvorila ovakvima, mora biti u redu da budemo ono što zaista jesmo.

v

Samo danas: Radeći korake ja mogu doživeti slobodu da budem svoj, osoba kakvu mi je moja Viša sila namenila da budem.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

29. maj
Nosi me

"Verujemo da će se naša Viša sila brinuti o nama."

v

Svima nam se ponekad čini da nam se životi raspadaju. Ima dana, čak i nedelja, kada izgleda da sve što može da krene loše i ide loše. Bilo da je to gubitak posla, smrt voljene osobe ili kraj veze, sumnjamo da ćemo preživeti promene koje se događaju u našim životima.
Baš u vremenima kada nam se svet ruši pred očima nalazimo najjaču veru u Višu silu koja nas voli. Nijedno ljudsko biće ne može da nas oslobodi patnje, znamo da samo Božija ljubav može da donese utehu koju tražimo. Osećamo se slomljeno, ali nastavljamo, jer znamo da će život biti bolji.
Kako napredujemo u svom oporavku i kako raste naša vera u Višu silu, sigurni smo da ćemo teška vremena dočekati sa osećanjem nade usprkos bolu koji ćemo možda osećati. Ne treba da očajavamo jer znamo da će nas briga naše Više sile nositi kada ne budemo mogli da idemo sami.

v

Samo danas: Ja ću se u teškim vremenima osloniti na Božiju brigu jer znam da će moja Viša sila uvek biti tu.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

30. maj
Usamljenost naspram samoće

"Deljenje sa drugima čuva nas od osećanja
izolovanosti i usamljenosti."


v

Postoji razlika između samoće i usamljenosti. Usamljenost je stanje srca, praznina zbog koje se osećamo tužno i ponekad beznadežno. Usamljenost nije uvek ublažena kada uđemo u vezu ili se okružimo drugima. Neki od nas su usamljeni čak i u prostoriji punoj ljudi.
Mnogi od nas su došli u Anonimne narkomane iz očajničke usamljenosti svoje zavisnosti. Dolaskom na sastanke počinjemo da stvaramo nove prijatelje i naš osećaj usamljenosti često popušta, ali mnogi od nas moraju da se bore sa usamljenošću kroz ceo svoj oporavak.
Koji je lek za usamljenost? Najbolji lek je započinjanje odnosa sa Višom silom koja može pomoći da se ispuni praznina u našem srcu. Otkrivamo da, kada imamo veru u Višu silu, nikada ne moramo da se osećamo usamljeno. Može da nam bude mnogo prijatnije samima kada imamo svesni kontakt sa Bogom kako smo ga shvatili.
Često, kako napredujemo u svom oporavku, nalazimo duboko ispunjenje u našim odnosima sa drugima. Takođe otkrivamo da, što smo bliže svojoj Višoj sili, manje nam je potrebno da budemo okruženi drugima. Kako nastavljamo da istražujemo i produbljujemo svoj odnos sa Silom većom od nas samih, počinjemo da otkrivamo duh u sebi koji je naše stalno društvo. Shvatamo da smo duhovno povezani sa nečim većim od nas samih.

v

Samo danas: Ja ću naći utehu u svom svesnom kontaktu sa Višom silom. Ja nikada nisam sam.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

31. maj
Zadrži jednostavnost

"Živimo dan po dan, ali i trenutak po trenutak.
Kada prestanemo da živimo ovde i sada naši
problemi se bezrazložno uvećavaju."


v

Život često izgleda previše komplikovano da bismo ga razumeli, naročito za one od nas koji su ga toliko dugo izbegavali. Kada smo prestali sa drogiranjem mnogi od nas su se suočili licem u lice sa svetom koji je bio zbunjujuć, čak i zastrašujuć. Pogled na život i sve njegove detalje odjednom može da bude previše. Pomišljamo da možda ipak ne možemo da se nosimo sa životom i da je to uzaludno i pokušavati. Ovakve misli hrane same sebe i ubrzo postajemo paralizovani umišljenom predstavom o složenosti života.
Na sreću, ne moramo sve da popravimo odjednom. Rešavanje jednog problema izgleda moguće i zato ih rešavamo jedan po jedan. Pobrinemo se za svaki trenutak kada on dođe, a onda se pobrinemo za sledeći kada dođe red na njega. Učimo da ostanemo čisti samo danas i pristupamo svojim problemima na isti način. Kada živimo život u svakom trenutku budućnost ne izgleda tako strašno. Jedan po jedan udah, mi možemo da ostanemo čisti i naučimo da živimo.

v

Samo danas: Ja ću pojednostaviti stvari tako što ću živeti samo u ovom trenutku. Uhvatiću se u koštac samo sa današnjim problemima i ostaviću sutrašnje probleme za sutra.
Moon child
User avatar
Vuk
Posts: 1315
Joined: Sat Dec 06, 2008 1:17 pm
Location: Beograd

Re: Samo za Danas (Just for today)

Post by Vuk »

1. jun
Nastavi da dolaziš

"Ne moramo da budemo čisti kada dođemo ovde, ali posle prvog
sastanka savetujemo novajlijama da nastave da dolaze
i da dođu čisti. Ne treba da čekamo prekomernu dozu
ili zatvorsku kaznu da bismo dobili pomoć
od Anonimnih narkomana."


v

Vrlo retki među nama dođu u NA puni voljnosti. Neki su ovde jer im je tako naložio sud. Neki su došli da bi sačuvali svoju porodicu. Neki dođu u nastojanju da spase karijeru koja je na ivici propadanja. Nije važno zašto smo ovde. Jedino je važno da jesmo.
Čuli smo da se kaže: "ako dovedemo telo, um će ga pratiti". Možda na sastanke dolazimo raspoloženi za svađu. Možda smo oni koji sede u ćošku prostorije prekrštenih ruku na grudima i pretećim pogledom sevamo prema svakome ko nam priđe. Možda odlazimo pre završne molitve.
Ali ako nastavimo da dolazimo, otkrivamo da nam se um otvara. Počinjemo da spuštamo gard i stvarno slušamo druge kada dele. Možda čak čujemo da govori neko sa kime možemo da se poistovetimo. Pokrećemo proces promene.
Nakon nekog vremena u NA, primećujemo da nisu samo naši umovi stigli u prostorije sastanaka. Mnogo važnije, naša srca su stigla takođe. Nakon što se to dogodi čuda zaista počinju!

v

Samo danas: Ja ću nastojati da slušam, otvorenog uma, ono što dele drugi.
Moon child
Post Reply