Page 1 of 1

Maksimum

Posted: Thu Jul 04, 2019 1:17 pm
by Apologi
Koliko alkohola dnevno je normalna ili prihvatljiva količina. Ako se recimo uzme pivo za mjeru?