Page 1 of 1

12 KONVENCIJA AA.AN I ALAN_ON ZA JUGOITOČNU EUROPU U OSIJEKU

Posted: Mon Jul 19, 2010 2:40 pm
by tomislav
DRAGI PRIJATELJI!! OD 8 DO 10. 10 2010 ODRŽAT ĆE SE12 KOVENCIJA ZA JUGOISTOČNU EUROPU U OSIJEKU ZA AA,AN I ALANON.DETALJE I RASPORED KAO I KONTAKT TELEFO I E-MAIL OBJAVIT OVIH ĆE MO OVIH DANA.
POZDRAV SVIM FORUMAŠIMA OD ČLANOVA IZ OSIJEKA!!

Re: 12 KONVENCIJA AA.AN I ALAN_ON ZA JUGOITOČNU EUROPU U OSIJEKU

Posted: Sat Aug 28, 2010 12:06 pm
by tomislav
[size=150]11-ta KONVENCIJA AA, Al-Anon i AN udruga iz JUGOISTOCNE EUROPE od 8 do 10.Listopada 2010 U OSIJEKU, HRVATSKA **** 11th CONVENTION of AA, Al-Anon and NA fellowships from SOUTHEASTER EUROPE 8th-10th, OCTOBER, 2010.in OSIJEK, CROATIA
Tema regionalog sastanka

RADOST TRIJEZNOG ŽIVLJENJA
&
11 KORAK


The theme of the meeting
THE JOY OF SOBER LIVING
&
11 STEP

HOTEL MURSA
31000 OSIJEK BARTOLA KAŠIĆA 2A Tel.+38531-224-901 Ivanka Dunković e-mail uprava.mursa@zug.hr http;//www.zug.hr

Petak 8 Listopada
October 8 (Friday)

17.00-19.00
Dolazak; Doček u predvorju hotela Mursa
Arrival; Welcoming Reception in the lobby: hotel Mursa


19.00-20:30
Sastanak s gostom govornikom AA - AA meeting with quest speaker


21:00-22:00
Objed, slobodno vrijeme - Dinner, Free time


22:00 +
Sastanak u neformalnom okruženju pod svijećama - Meeting under candles

Listopad 9 (Subota)
October 9 (Saturday)

09:00
Doručak i kava - Breakfast and Coffee

10:00-11:30
Zajednički pozdravni sastanak AA, AO i AL-ANON , a zatim odvojeni sastanci
AA, NA and AL-ANONend Joint welcoming and then separate for meetings

12:00-14:00
Odmor-Ručak- Break- Group

14:30-15:30
Govornici- Speakers

15:30
Odmor Break

16:00-17:30
Radionica: Woorkshop:

17:30-19:00
Slobodno vrijeme- Free Time

19:00-20:00
Grupna pizza- Group Pizza Dinner

20:00-21:30
Razvoj AA u Jugoistočnoj Europi- razmjena iskustava po grupama- Development of AA in South Eastern Europe-sharing experiences in groups

21:30-22:30
Meeting under candles- Sastanak u neformalnom okruženju pod svijećama

Listopad 10 (Nedjelja)
October 10 (Sunday)

10:00-11:30
Završni sastanak s govornicima - Closing Meeting with speaker
Stanka i oproštaj s gostima - Break and FareWelll

12:00 +
Sastanak odbora i dogovor za daljne konvencije


Rok prijave 01.10.2010
Deadline 01.10.2010
Za AA odbor:

TOMISLAV +38531-201 655
TOMISLAV Mob. +38592 2910716 e-mail aa-osijek@hotmail.com

IVICA +38531 595152
IVICA Mob +385 989545257
IVICA e-mail aaivica@net.hr[/size][quote="tomislav"][color=#0000FF][size=150]DRAGI PRIJATELJI!! OD 8 DO 10. 10 2010 ODRŽAT ĆE SE12 KOVENCIJA ZA JUGOISTOČNU EUROPU U OSIJEKU ZA AA,AN I ALANON.DETALJE I RASPORED KAO I KONTAKT TELEFO I E-MAIL OBJAVIT OVIH ĆE MO OVIH DANA.
POZDRAV SVIM FORUMAŠIMA OD ČLANOVA IZ OSIJEKA!! [/size][/color][/quote]