Javna ustanova CROPS Smoluća

Diskusije o terapijskim zajednicama kao jednom od načina tretmana ovisnika. Ovdje možete saznati koji se programi rada primjenjuju u terapijskim zajednicama, kakav je proces prijema, način rada ...

Moderator: sanela

Post Reply
juCROPS
Posts: 3
Joined: Thu Mar 17, 2016 1:24 pm

Javna ustanova CROPS Smoluća

Post by juCROPS »

Poštovanje,

pošto na ovom forumu već postoji otvoren topic u vezi sa našom terapijskom zajednicom, a koji je odavno zastario i gdje su iznesene neke stvari koje su se dešavale prije 2009. godine, koristimo ovaj novi topic za sljedeće informacije.

Terapijska zajednica odnosno Javna ustanova Centar za rehabilitiaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća (skr. CROPS) postoji već 10 godina. od 1.1.2013. godine smo Javna ustanova što znači da pored našeg osniovača IZ u BIH suosnivač je i Vlada Tuzlanskog kantona. Rehabilitacijski program traje minimalno 12 mjeseci. U sklopu rehabilitacijskog programa zastupljene su Psihološka terapija odnosno individualni i grupni rad psihologa sa korisnicima usluga Centra te vidovi art terapije, radno-okupaciona terapija koja podrazumijeva radove na čišćenju i uređenju prostorija i kruga Centra, manje poljoprivredne radove (vrt, plastenici, vinograd, manji voćnjak, redovne aktivnosti: kuhinja, kotlovnica, vešeraj itd.); Duhovna terapija (zastupljene su sve konfesije) , Slobodne aktivnosti (Mali fudbal, košarka, stoni tenis, TV program (satelitska tv total), računari, teretana, izlasci u Lukavac, Tuzlu "na kafu", posjete kulturnim manifestacijama, izleti ili onako kako sebi korisnik usluga pripremi to slobodno vrijeme)

Boravak i smještaj u JU CROPS je BESPLATAN. Korisnik usluga je sebi dužan obezbjediti cigarete, kafu i ukoliko ima neku medicinsku terapiju za neke hronične bolesti, lijekove.

Preporučujemo prijem u Centar sa nekog od Zavoda za bolesti ovisnosti (Sarajevo i Zenica), a ukoliko korisnik usluga dolazi bez prethodne medicinske detoksikacije dužan je obezbjediti nalaz od kliničkog psihologa i markere na Hepatitis i HIV, te pozvati naš Centar 035/579-569, 579-579. i raspitat se o datumu prijema u Centar.

Damir Kurtić
Sekretar u JU CROPS

(bivši ovisnik u CROPS-u od 2007. godine do 2009. kao korisnik usluga, a sada kao uposlenik Centra)
juCROPS
Posts: 3
Joined: Thu Mar 17, 2016 1:24 pm

Re: Javna ustanova CROPS Smoluća

Post by juCROPS »

Pri dolasku u Centar prvi mjesec dana u toku adaptacije korisnik usluga nema pravo na telefonski poziv, a nakon prvog mjeseca telefonski poziv je svakih sedam dana (samo uža porodica).

Prvi vikend i odlazak kući je sa navršenih 4 mjeseca boravka u Centru a nakon toga odlasci kući na redovne dopuste su svakih 45 dana.
juCROPS
Posts: 3
Joined: Thu Mar 17, 2016 1:24 pm

Re: Javna ustanova CROPS Smoluća

Post by juCROPS »

Neke od slika iz Centra :

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Naša facebook stranica : https://www.facebook.com/groups/314869914466/

Naša web stranica : www.crops.ba
Post Reply